Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2013, over Koninkrijksrelaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Recourt, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33400-IV-22 Berichtgeving CuraƧao inzake individuele aansprakelijkheid ministers

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie

Verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken tot het ontvangen van een brief over de berichtgeving dat de Staten van Curacao individuele ministers aansprakelijk te willen stellen voor eventuele tekorten

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00