Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2013, over EU-voorstel: herziening LGO-besluit

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J. Recourt, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  A.M.C. Eijsink, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  R.W. Knops, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
 • Mede ondertekenaar
  T.N.J. de Lange, griffier
 • Mede ondertekenaar
  M.I. Hamer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-1469 Fiche: Raadsbesluit Landen en gebieden overzee (“LGO besluit”)

Indiener H.P.M. Knapen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

herziening LGO-besluit

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00