Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
 • Mede ondertekenaar
  B. van der Ham, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Mede ondertekenaar
  T.N.J. de Lange, griffier
 • Mede ondertekenaar
  A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

33000-IV-63 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, over BES aangelegenheden met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg

33000-IV-61 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg

33000-IV-59 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg

33000-IV-57 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, BES aangelegenheden inzake Financiƫn.

Indiener B.I. van der Burg, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

33000-IV-43 Stand van zaken m.b.t. aangenomen moties begrotingsbehandeling BES-fonds (33000-IV) op 25 en 26 oktober 2011 en over de consultatie met de eilandsbesturen

Indiener J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

BES aangelegenheden met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Financiƫn

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

BES aangelegenheden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

BES aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:15

BES aangelegenheden met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00