Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 februari 2010, inzake geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
 • Mede ondertekenaar
  D.S. Nava, griffier
 • Mede ondertekenaar
  B.J. van Bochove, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27017-58 Kabinetsreactie op het rapport 'Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen; een literatuuronderzoek naar praktijk en bestrijding’

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45