Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg gehouden op 24 maart 2010 inzake vreemdelingen en asielbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

19637-1310 Landgebonden asielbeleid Sri Lanka

Indiener N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00