Verslag van een algemeen overleg : Verslag algemeen overleg, gehouden op 13 mei 2009, over Jaarplan Rechtspraak 2009

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29279-88 Jaarplan Rechtspraak 2009

Indiener E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Jaarplan Rechtspraak 2009

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00