Verslag van een algemeen overleg : Verslag algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2009, inzake analyse woningmarkt en overheidinstrumentarium

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27562-21 Analyse woningmarkt en overheidinstrumentarium

Indiener E.E. van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt.

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55