Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2009, over o.a. het meewegen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) van de energieprestatie van woningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. van Gent, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede ondertekenaar
    G.P.J. Koopmans, voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30196-36 Het meewegen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) van de energieprestatie van woningen

Indiener C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Energiebesparing gebouwde omgeving / Energieprestatiecoefficient

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00