Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 september 2009, over APPA-wetsvoorstellen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.W.J. Leerdam, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    F.M.J. Hendrickx, adjunct-griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
171Totaal: 171

Fracties Zetels Voor/Tegen
CDA 41 Voor
PvdA 33 Voor
SP 25 Voor
VVD 21 Tegen
VVD 21 Voor
PVV 9 Voor
GroenLinks 7 Voor
ChristenUnie 6 Voor
D66 3 Voor
PvdD 2 Voor
SGP 2 Voor
Verdonk 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

30693 Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen

Indiener J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

30693, bijgewerkt t/m nr. 18 (vijfde nota van wijziging d.d. 8 oktober 2009)

Indiener J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

30693-18 Vijfde Nota van wijziging

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

30693-15 Vierde nota van wijziging

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

30693-12 Derde nota van wijziging

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

30693-11 Nota n.a.v. verslag

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

30693-10 Verslag (nader, tweede nader etc)

Indiener J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

30693-8 Tweede nota van wijziging

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

30693-7 Nota van wijziging

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

30693-6 Nota n.a.v. verslag

Indiener J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

30693-5 Verslag (nader, tweede nader etc)

Indiener J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninklijke boodschap

30693-1 Koninklijke boodschap

Indiener G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

30693-2 Voorstel van Wet

Indiener J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

30693-3 Memorie van Toelichting

Indiener J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nader rapport

30693-4 Nader rapport

Indiener J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

APPA-wetsvoorstellen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Wijziging van diverse Appa-wetten (30424, 30425 en 30693) (plenaire afronding)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Einde middagvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 17:30