Brieven regering

Zoekresultaten (75.656)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Definitieve kaderbrief Wlz 2024

Definitieve kaderbrief Wlz 2024. Definitieve Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de minister voor Langdurige Zorg en Sport voor ieder kalenderjaar het bedrag vast dat in dat kalenderjaar beschikbaar is voor op grond...

2023D39304

Brieven regering

Voortgang maatwerkafspraken september 2023

Voortgang maatwerkafspraken september 2023. Voortgang Nederland heeft de ambitie en mogelijkheden om een belangrijke vestigingsplaats te zijn voor de duurzame (basis)industrie. Deze industrie is belangrijk voor onder andere de economie, productiviteit, innovatie, strategische autonomie en werkgelegenheid...

2023D39293

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over welke ouderenzorg voor welk bedrag wordt gekort

Reactie op verzoek commissie over welke ouderenzorg voor welk bedrag wordt gekort. Donderdag 28 september staat het plenaire debat over de toekomst van de ouderenzorg (re- en dupliek) op de agenda. In de media lijkt onduidelijkheid...

2023D39291

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Haga over drinkwaterbedrijven beter betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval in de buurt van waterwinning (Kamerstuk 27625-642)

Reactie op de motie van het lid Van Haga over drinkwaterbedrijven beter betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval in de buurt van waterwinning (Kamerstuk 27625-642). Reactie Op 6 juli heeft uw kamer de...

2023D39262

Brieven regering

Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn

Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn. Verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het...

2023D39264

Brieven regering

WODC onderzoeksrapport 'Tussen slachtofferbescherming en eigendomsbescherming'

WODC onderzoeksrapport 'Tussen slachtofferbescherming en eigendomsbescherming'. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 20 SEPTEMBER 2023 ONS KENMERK 4926546 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 20 SEPTEMBER 2023 ONS KENMERK 4926546 Pagina van 1

2023D39251

Brieven regering

Stand van zaken gaswinning Noordzee

Stand van zaken gaswinning Noordzee. Stand De Europese energiemarkt is verstoord geraakt als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties richting Rusland. Het kabinet kiest er daarom voor om de daling van de...

2023D39237

Brieven regering

Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'

Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'. Petitie sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 41271363 Het...

2023D39224

Brieven regering

Rapport ''Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0''

Rapport ''Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0''. een instrument uit het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ), dat is bedoeld voor toeleiding naar passende interventies in de jeugdstrafrechtketen. Het doel van het onderzoek was om door middel van een procesevaluatie...

2023D39216

Brieven regering

Stand van zaken maatregelen ‘Behouden, binden, inspireren’

Stand van zaken maatregelen ‘Behouden, binden, inspireren’. Stand Het binden en behouden van voldoende personeel is één van de grootste uitdagingen waar Defensie voor staat. In een veranderende wereld waarin de dreiging eerder toe dan afneemt...

2023D39200

Brieven regering

Verbod op flitsbezorging kinderen tot 16 jaar

Verbod op flitsbezorging kinderen tot 16 jaar. Verbod op flitsbezorging kinderen tot 16 jaar Datum 27 september 2023 Betreft Verbod op flitsbezorging kinderen tot 16 jaar Pagina van Pagina van Werk moet onder veilige en gezonde...

2023D39189

Brieven regering

RIVM-rapport Vervolgmeting “Wonen langs het Spoor”

RIVM-rapport Vervolgmeting “Wonen langs het Spoor”. RIVM-rapport Op 21 juni 2023 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van de beleidsintensivering op het terrein van spoortrillingen1. Hiermee proberen we, samen met partijen uit de spoorsector...

2023D39181

Brieven regering

Opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

Opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot. Vorig jaar vonden twee zeer ernstige ongevallen op historische zeilschepen plaats. Op 27 mei 2022 kwam een 79-jarige man om het leven en raakte een vrouw zwaargewond op het historisch zeilschip Wilhelmina...

2023D39177

Brieven regering

Reactie op KIS-Monitor 2023 "Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten"

Reactie op KIS-Monitor 2023 "Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten". Reactie op KIS-Monitor 2023 "Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten" Datum 27 september 2023 Betreft Reactie op KIS-Monitor 2023 "Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding...

2023D39173

Brieven regering

Opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult

Opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult. Opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult Datum 27 september 2023 Betreft Opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis...

2023D39160