Brieven regering

Brieven regering

Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds

Brief houdende intrekking van het voorstel van rijkswet tot regeling van het Solidariteitsfonds. kst-22594-10 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 22 594 (R1434) Regeling van het Solidariteitsfonds Nr. 10...

2010D41228

Brieven regering

Reactie n.a.v. de vraag van het lid Recourt inzake de grondwettelijkheid van de motie van lid Bosman (31954, nr. 35)

Reactie n.a.v. de vraag van het lid Recourt inzake de grondwettelijkheid van de motie van lid Bosman (31954, nr. 35). kst-31954-36 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 954...

2010D34209

Brieven regering

Toezending van stukken i.v.m. de Slot Ronde Tafel Conferentie (Slot-RTC) op 9 september 2010 in het kader van de staatkundige veranderingen van de Nederlandse Antillen

Toezending van stukken i.v.m. de Slot Ronde Tafel Conferentie (Slot-RTC) op 9 september 2010 in het kader van de staatkundige veranderingen van de Nederlandse Antillen. wordt deze nadere regelgeving vastgesteld bij amvb. Over al deze ontwerp-amvb’s...

2010D32792

Brieven regering

Publicatie in het Staatsblad van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Publicatie in het Staatsblad van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten. kst-31568-77 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen...

2010D32695

Brieven regering

Vertrouwelijke toezending van het voorlopig ontwerp van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting tussen de belastingstelselsels van het in Europa gelegen deel van het land Nederland en het in het Caribisch gebied gelegen deel van het land Nederland (Belastingregeling voor het land Nederland).

Vertrouwelijke toezending van het voorlopig ontwerp van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting tussen de belastingstelselsels van het in Europa gelegen deel van het land Nederland en het in het Caribisch gebied gelegen deel van...

2010D32299

Brieven regering

Vertrouwelijke toezending van de analayse Criminaliteitsbeeld Aruba

Vertrouwelijke toezending van de analayse Criminaliteitsbeeld Aruba. kst-32123-IV-26 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2010 Nr...

2010D32011

Brieven regering

Toezending koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen

Toezending koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen. kst-31954-30 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 954 Regels...

2010D31634

Brieven regering

Publicatie in het Staatsblad van het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES

Publicatie in het Staatsblad van het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES. kst-31954-29 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 954 Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en...

2010D31193

Brieven regering

Verslag van een werkbezoek gebracht aan Aruba en de Nederlandse Antillen van 28 juni tot en met 2 juli 2010

Verslag van een werkbezoek gebracht aan Aruba en de Nederlandse Antillen van 28 juni tot en met 2 juli 2010. Sint Maarten is de commissie van oordeel dat Sint Maarten met de ondersteuning van de Koninkrijkspartners...

2010D28625

Brieven regering

Mededeling van publicatie voorontwerp wijziging Grondwet i.v.m. de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Mededeling van publicatie voorontwerp wijziging Grondwet i.v.m. de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. kst-31568-73 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen...

2010D27891

Brieven regering

Uitstel reactie op brief Rainbow Warriors International m.b.t. opvullen van onvolledige rapportage over Aruba

Uitstel reactie op brief Rainbow Warriors International m.b.t. opvullen van onvolledige rapportage over Aruba. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2010 In reactie op uw brief van 12 mei...

2010D24761

Brieven regering

Bon Futuro gevangenis te Curaçao

Bon Futuro gevangenis te Curaçao. kst-31568-71 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES...

2010D22928

Brieven regering

Uitvoeringsregelgeving gebaseerd op de Veiligheidswet BES

Uitvoeringsregelgeving gebaseerd op de Veiligheidswet BES. de Kmar) over samenwerking bij de handhaving van de openbare orde bij branden, rampen en crises; artikel 65, derde lid, Veiligheidswet BES. X – Bij regeling regels over samenwerking bestuurscolleges...

2010D22621

Brieven regering

Toelichting bij de nota's van wijziging inzake de Wet geldstelsel BES en de Veiligheidswet BES en de komende plenaire behandeling van de wetsvoorstellen

Toelichting bij de nota's van wijziging inzake de Wet geldstelsel BES en de Veiligheidswet BES en de komende plenaire behandeling van de wetsvoorstellen. kst-32217-8 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2010D21812

Brieven regering

Bestuurlijk Overleg Nederlandse Antillen, Curacao en Sint Maarten, Bestuurlijk Overleg Bonaire

Bestuurlijk Overleg Nederlandse Antillen, Curacao en Sint Maarten, Bestuurlijk Overleg Bonaire. kst-31568-70 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 70 BRIEF VAN DE...

2010D21870