Brieven regering

Zoekresultaten (6.446)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024. Verslag Hierbij zend ik u het verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 5 juli 2024. Dit verslag wordt ook gepubliceerd op de eigen website van het Financieel...

2024D29273

Brieven regering

Analyse arresten Hoge Raad over box 3 en proces rechtsherstel

Analyse arresten Hoge Raad over box 3 en proces rechtsherstel. Analyse De Hoge Raad heeft op 6 juni 20241 en 14 juni 20242 in diverse zaken arrest gewezen over de Wet rechtsherstel box 3 en de...

2024D29207

Brieven regering

Dienstverleningsovereenkomst met SGH

Dienstverleningsovereenkomst met SGH. Dienstverleningsovereenkomst Ouders die geraakt zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire, moeten zo spoedig en goed mogelijk geholpen worden in hun herstel. Dat bestaat onder meer uit het terugbetalen van de onterecht teruggevorderde toeslagbedragen, het bieden...

2024D28952

Brieven regering

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Portugal, Roemenië, Slowakije, Italië en België

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Portugal, Roemenië, Slowakije, Italië en België. Voorlopige Op verzoek van uw Kamer ontvangt u elke voorlopige beoordeling van betaalverzoeken in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience...

2024D29001

Brieven regering

Voorhang renseigneringsbepaling artikelen 22 en 22a UBIB 2001

Voorhang renseigneringsbepaling artikelen 22 en 22a UBIB 2001. 31066 Belastingdienst Nr. 1418 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2024 Hierbij bied ik u...

2024D28788

Brieven regering

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel. 35930 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende...

2024D28707

Brieven regering

Rapport 'Gezien en bereikbaar' onderzoek naar de bekendmaking van belastingaanslagen

Rapport 'Gezien en bereikbaar' onderzoek naar de bekendmaking van belastingaanslagen. 31066 Belastingdienst Nr. 1417 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2024 Op 31...

2024D28659

Brieven regering

Aanvulling op geannoteerde Agenda Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 juli 2024; Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF)

Aanvulling op geannoteerde Agenda Eurogroep en Ecofinraad 15 en 16 juli 2024; Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF). 30,3 miljard euro. De Commissie oordeelt dat de redenen die Duitsland aandraagt een aanpassing van het plan rechtvaardigen en dat...

2024D28508

Brieven regering

Reactie op het verzoek van de leden Bontenbal en Omtzigt, gedaan tijdens het debat van 3 juli 2024, over de ontwikkeling van de overheidsfinanciën sinds het afsluiten van het Hoofdlijnenakkoord

Reactie op het verzoek van de leden Bontenbal en Omtzigt, gedaan tijdens het debat van 3 juli 2024, over de ontwikkeling van de overheidsfinanciën sinds het afsluiten van het Hoofdlijnenakkoord. Informatieverzoek In het debat over de...

2024D28260

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om informatie naar aanleiding van cijfers van het CBS

Reactie op verzoek commissie om informatie naar aanleiding van cijfers van het CBS. 36410 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024...

2024D28141

Brieven regering

NLFI voortgangsrapportage Volksbank 2024

NLFI voortgangsrapportage Volksbank 2024. 33 532 Nationalisatie SNS REAAL Nr. 97 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2024 Jaarlijks stelt NLFI een voortgangsrapportage...

2024D27946

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het opstellen van een nationaal spaarplan (Kamerstuk 36200-IX-25)

Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het opstellen van een nationaal spaarplan (Kamerstuk 36200-IX-25). hun financiële positie als voor wat betreft bewustwording. Ten tweede verzoekt de motie te onderzoeken welke...

2024D27998

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie met betrekking tot gang van zaken rondom Bijzonder Invaliditeitsverhoging (BIV)

Reactie op verzoek commissie met betrekking tot gang van zaken rondom Bijzonder Invaliditeitsverhoging (BIV). 31066 Belastingdienst Nr. 1416 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1...

2024D27951

Brieven regering

Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten

Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten. 31477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering 27863 Betalingsverkeer Nr. 102 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2024 In mijn...

2024D28001

Brieven regering

Proces uitvoeringsanalyse amendement Omtzigt (Kamerstuk 36418-110) over inzage in het fiscaal dossier

Proces uitvoeringsanalyse amendement Omtzigt (Kamerstuk 36418-110) over inzage in het fiscaal dossier. 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr. 148 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van...

2024D27751