Brieven regering

Zoekresultaten (3.888)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken

Brieven regering

Nationaal Versterkingsplan van Microchip-talent

Nationaal Versterkingsplan van Microchip-talent.

2024D29023

Brieven regering

Aanvullende advisering over zes projecten Nationaal Groeifonds uit de eerste, tweede en derde ronde (inclusief reactie kabinet) en jaarverslag Adviescommissie Nationaal Groeifonds 2023

Aanvullende advisering over zes projecten Nationaal Groeifonds uit de eerste, tweede en derde ronde (inclusief reactie kabinet) en jaarverslag Adviescommissie Nationaal Groeifonds 2023. onder meer programma’s op het gebied van groene waterstof, de verduurzaming van de...

2024D28798

Brieven regering

Cijfermatige monitor regeling rechtsbijstand Groningen

Cijfermatige monitor regeling rechtsbijstand Groningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 094 Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de...

2024D23205

Brieven regering

Stand van zaken energiebesparing

Stand van zaken energiebesparing. de gebouwmaatregelen voldoet 15% van de locaties waarover gerapporteerd is volledig aan de plicht en moet circa 20% van deze locaties nog een kwart tot alle van de toepasselijke maatregelen uitvoeren. Met...

2024D22829

Brieven regering

Uitbreiding waardevermeerderingsregeling per 1 juli 2024

Uitbreiding waardevermeerderingsregeling per 1 juli 2024. het juist woningeigenaren die vroeg schade hebben gemeld en daarmee veel overlast hebben ervaren door de NAM-procedures, maar niet in aanmerking kwamen doordat de vergoede schade niet als «mijnbouwschade» werd...

2024D22379

Brieven regering

Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V.

Mandaat voor onderhandelingen maatwerkafspraken Tata Steel Nederland B.V.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 826 Industriebeleid 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN DE STAATSSECRETARIS...

2024D17577

Brieven regering

Ontwikkelingen ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven in EU-mededingingskader

Ontwikkelingen ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven in EU-mededingingskader. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 247 Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek...

2023D51458

Brieven regering

Voornemen tot het indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009 (Kamerstuk 35423)

Voornemen tot het indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009 (Kamerstuk 35423). een toegangsverplichting ten behoeve van regionale postvervoerders tot het landelijk dekkende netwerk voor brievenbuspost. Hiermee wordt...

2023D32486

Brieven regering

Wet markt en overheid en de woningbouwopgave

Wet markt en overheid en de woningbouwopgave. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 985 Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid Nr. 7 BRIEF VAN DE...

2023D31498

Brieven regering

Voortgang Wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet

Voortgang Wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet. bijvoorbeeld de mogelijkheden voor ACM om periodiek voldoende inzicht in de onderliggende kosten van toegang te verkrijgen. Ik verwacht daarbij deze aanscherping te kunnen realiseren binnen de uitgangspunten van...

2022D50364

Brieven regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen inzake Invest-NL

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording nadere vragen inzake Invest-NL. Afschrift Door de vaste commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer zijn naar aanleiding van mijn brief van 5 september 20171 over ‘Beantwoording...

2017D30100

Brieven regering

Laagpathogene vogelgriepuitbraak in Zeeland

Laagpathogene vogelgriepuitbraak in Zeeland. waarschijnlijk laag pathogene aviaire influenza (LPAI). Op het bedrijf zijn ongeveer 41.500 leghennen aanwezig. In een gebied met een straal van 1 en 3 km rond het besmette bedrijf zijn geen andere...

2017D28994

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de meervalwerkgroep te Ospel inzake de gang van zaken rond verstrekking van innovatiesubsidie voor de kweek van tilapia

Reactie op verzoek commissie over de brief van de meervalwerkgroep te Ospel inzake de gang van zaken rond verstrekking van innovatiesubsidie voor de kweek van tilapia. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2017D28693

Brieven regering

Toelichting op artikel 86f van de Elektriciteitswet

Toelichting op artikel 86f van de Elektriciteitswet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 33 252 Evaluatie van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter...

2017D28269

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om met betrekking tot de (wijze van) uitgifte van de vergunningen voor digitale radio-omroep uit DAB+ laag 7 geen onomkeerbare stappen te nemen

Reactie op verzoek commissie om met betrekking tot de (wijze van) uitgifte van de vergunningen voor digitale radio-omroep uit DAB+ laag 7 geen onomkeerbare stappen te nemen. hier vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio, die op verzoek...

2017D28308