Brieven regering

Zoekresultaten (3.756)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brieven regering

Aanvullende artikel 100-brief inzake het leveren van de Force Commander, ondersteunende staf en een eenheid transporthelikopters voor de NAVO Missie Irak vanaf mei 2024

Aanvullende artikel 100-brief inzake het leveren van de Force Commander, ondersteunende staf en een eenheid transporthelikopters voor de NAVO Missie Irak vanaf mei 2024. In overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet en met verwijzing naar...

2023D39781

Brieven regering

Akkoord tot vervanging van Bijlage V bij het Memorandum van overeenstemming tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika over samenwerking inzake defensiematerieel; Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978 Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978

Akkoord tot vervanging van Bijlage V bij het Memorandum van overeenstemming tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika over samenwerking inzake defensiematerieel; Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978 Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978...

2023D38969

Brieven regering

Correctie Staat van het Consulaire 2023

Correctie Staat van het Consulaire 2023. Hierbij bied ik u de gecorrigeerde Staat van het Consulaire 2023 aan. In deze herziene versie zijn – uitsluitend – de statistieken m.b.t. het basisexamen inburgering gecorrigeerd. Op basis van...

2023D38760

Brieven regering

Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Zaken

Inzicht in de begroting (nieuw beleid 2024) voor Buitenlandse Zaken. Met deze brief geef ik invulling aan het verzoek van uw Kamer om inzichtelijk te maken welk nieuw beleid niet op 1 januari 2024 in uitvoering...

2023D37894

Brieven regering

Homogene Groep Internationale samenwerking 2024 (HGIS-nota 2024)

Homogene Groep Internationale samenwerking 2024 (HGIS-nota 2024). Dit document zal verschijnen op dinsdag 19 september 2023.

2023D35149

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief om een registratiepunt in te stellen voor klachten over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief om een registratiepunt in te stellen voor klachten over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V...

2023D37223

Brieven regering

Uitstel BNC-Fiche Mededeling Klimaat en Veiligheid

Uitstel BNC-Fiche Mededeling Klimaat en Veiligheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3775 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan...

2023D37132

Brieven regering

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale workshop over de fysieke bescherming van nucleair materiaal en nucleaire faciliteiten, te Delft, Nederland, 16 – 27 oktober 2023; Wenen, 1 augustus 2023

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale workshop over de fysieke bescherming van nucleair materiaal en nucleaire faciliteiten, te Delft, Nederland, 16 – 27...

2023D37009

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2023

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2709 BRIEF VAN DE MINISTER...

2023D36090

Brieven regering

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3754 BRIEF VAN DE...

2023D35365

Brieven regering

Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. W.B. Hoekstra als Minister van Buitenlandse Zaken

Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. W.B. Hoekstra als Minister van Buitenlandse Zaken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 788 Kabinetsformatie 2021 Nr. 219 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER...

2023D35051

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van de IAEA met als doel sancties te ontlopen

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van de IAEA met als doel sancties te ontlopen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat...

2023D34570

Brieven regering

Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Raad van Europa betreffende de zetel van het register van schade veroorzaakt door de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne; Straatsburg, 14 juli 2023

Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Raad van Europa betreffende de zetel van het register van schade veroorzaakt door de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne; Straatsburg, 14 juli 2023. Tweede Kamer der...

2023D34645

Brieven regering

Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten

Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten. de programmering vaker voor een lange termijn te engageren. Ook hier is het belangrijk te vermelden dat realisme gepast is...

2023D34386