Brieven regering

Zoekresultaten (177)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Commissie voor de Rijksuitgaven

Brieven regering

Uitstel toezending hoofdlijnenbrief

Uitstel toezending hoofdlijnenbrief. 31865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 257 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2024 Bij de aanbieding van de evaluatie...

2024D27699

Brieven regering

Van Taskforce naar Programma Versterking Financieel beheer

Van Taskforce naar Programma Versterking Financieel beheer. 31865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 253 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2024 De verbetering...

2024D21106

Brieven regering

Kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2024

Kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT, VOOR BUITENLANDSE HANDEL...

2024D19155

Brieven regering

Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer

Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer. een verbijzondering van variant 1 en 2: 4. Verbetering en formalisering van de samenwerking en een bijzonder trekkingsrecht voor de AR bij de ADR. De werkgroep heeft eerst naar relevante...

2024D17559

Brieven regering

Plan van aanpak synthesestudie coronasteunmaatregelen

Plan van aanpak synthesestudie coronasteunmaatregelen. Plan Naar aanleiding van een toezegging aan de leden Snels en Bruins stuurden de ministers van Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 18...

2024D14264

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan de Grote begrotingsbijeenkomst

Toestemming voor deelname aan de Grote begrotingsbijeenkomst. 2024D07062 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2024 De commissie voor de Rijksuitgaven heeft mij in haar brief van 16 februari jl...

2024D07062

Brieven regering

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 802 Toepassing van de Wet open overheid Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2024D05874

Brieven regering

Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang januari 2024

Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang januari 2024. 4, heeft de Minister van VWS mijn ministerie actief betrokken bij de inhoud van deze brief en heeft mijn ambtsvoorganger haar akkoord gegeven op het voorstel. Departementen hebben afgelopen...

2024D03605

Brieven regering

Rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016

Rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 670 Modernisering van de Comptabiliteitswet Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D46799

Brieven regering

Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer

Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer. de volgende denkrichtingen: i. Verbetering en formalisering van de samenwerking tussen de AR en de ADR. ii. «Regierol» voor de AR op de auditwerkzaamheden door de ADR voor het jaarlijks...

2023D45728

Brieven regering

Afschrift van de reactie op de brief van de Algemene Rekenkamer waarin aandacht wordt gevraagd voor de toegang van de Algemene Rekenkamer tot data bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Afschrift van de reactie op de brief van de Algemene Rekenkamer waarin aandacht wordt gevraagd voor de toegang van de Algemene Rekenkamer tot data bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D43283

Brieven regering

Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023

Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023. een verplichtingenmutatie van 1.062 mln. Op 9 november 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor additionele steun aan Oekraïne. Het ging in totaal om 18...

2023D39809

Brieven regering

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2023

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het eerste halfjaar 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 802 Toepassing van de Wet open overheid Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2023D39468

Brieven regering

Planning behandeling begrotingen 2023 en 2024

Planning behandeling begrotingen 2023 en 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D34888

Brieven regering

Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2023

Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 232 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D34746