Brieven regering

Zoekresultaten (75.637)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Stand van zaken Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit en reactie op toezeggingen deelauto

Stand van zaken Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit en reactie op toezeggingen deelauto. Stand Met deze brief geven we invulling aan de toezegging om de stand van zaken van het Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit toe te lichten. Daarnaast wordt ingegaan op...

2023D39054

Brieven regering

Opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal

Opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal. Conform de uitwerking1 van de motie Harbers2 informeer ik uw Kamer middels deze brief over de opzet en de vraagstelling van de periodieke rapportage (voorheen beleidsdoorlichting) van het...

2023D39051

Brieven regering

Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Emancipatie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 40773867...

2023D39043

Brieven regering

Verzamelbrief over huurbeleid

Verzamelbrief over huurbeleid. Verzamelbrief actualiteit huurbeleid, september 2023: verwachte huurprijsstijgingen 2024, huurprijzen en energielabel, correctie kamerbrief 12 juli 2023: asiel aantal. Datum 26 september 2023 Betreft Verzamelbrief actualiteit huurbeleid, september 2023: verwachte huurprijsstijgingen 2024, huurprijzen en...

2023D39034

Brieven regering

Uitstel reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling (Kamerstuk 36410-25)

Uitstel reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling (Kamerstuk 36410-25). Uitstel Uw Kamer heeft mij verzocht uiterlijk...

2023D39032

Brieven regering

Onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen

Onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen. Onderzoek De fiscale behandeling van de inkoop van aandelen staat al enige tijd in de belangstelling bij verschillende leden van uw Kamer. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 6 oktober 2022 is door...

2023D39021

Brieven regering

Geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC

Geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC. TK Op 9 oktober aanstaande vindt de Formele Raad WSBVC plaats te Luxemburg. Hierbij zend ik u de Geannoteerde Agenda voor deze Raad toe. Conform de vastgestelde afspraken informeer ik uw...

2023D39015

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van Esch over een plan om producten waarin bont, dons van levend geplukte dieren, angorawol of kangoeroeleer is verwerkt uit Nederlandse winkels te weren (Kamerstuk 36254-16)

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van Esch over een plan om producten waarin bont, dons van levend geplukte dieren, angorawol of kangoeroeleer is verwerkt uit Nederlandse winkels te weren (Kamerstuk 36254-16). Kamerbrief In...

2023D39002

Brieven regering

Inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

Inzet middelen urgente restauraties grote monumenten. Inzet middelen urgente restauraties grote monumenten Met mijn brief over de Verkenning financiering monumentenzorg van 12 juni 2023 heb ik eenmalig € 15 miljoen extra budget beschikbaar gesteld om een...

2023D38990

Brieven regering

Reactie op het rapport van het College van Rijksadviseurs "Vandaag besteld, morgen circulair"

Reactie op het rapport van het College van Rijksadviseurs "Vandaag besteld, morgen circulair". Reactie Op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (kenmerk 2023Z08356/2023D26390, d.d. 15-06-2023) reageren wij op het adviesrapport getiteld “Vandaag besteld...

2023D38994

Brieven regering

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka; ‘s-Gravenhage, 22 februari 2023

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka; ‘s-Gravenhage, 22 februari 2023. Verdrag Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet...

2023D38970

Brieven regering

Akkoord tot vervanging van Bijlage V bij het Memorandum van overeenstemming tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika over samenwerking inzake defensiematerieel; Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978 Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978

Akkoord tot vervanging van Bijlage V bij het Memorandum van overeenstemming tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika over samenwerking inzake defensiematerieel; Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978 Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978...

2023D38969

Brieven regering

Voorhang tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz)

Voorhang tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz). Hierbij informeer ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, conform artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), over de zakelijke inhoud van de aanwijzing die...

2023D38956

Brieven regering

AVG-inzageverzoeken Belastingdienst

AVG-inzageverzoeken Belastingdienst. Kamerbrief De Belastingdienst doet er alles aan om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een onderdeel van deze wet schrijft voor dat personen het recht hebben om inzage te krijgen in welke...

2023D38940

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken op 19 september 2023 in Brussel

Verslag van de Raad Algemene Zaken op 19 september 2023 in Brussel.

2023D38951