Brieven regering

Zoekresultaten (835)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brieven regering

Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland. 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 75 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter...

2024D27784

Brieven regering

Verlenging Algemene Maatregel van Rijksbestuur (Amvrb) Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken

Verlenging Algemene Maatregel van Rijksbestuur (Amvrb) Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken. het plan van aanpak politie noemt de commissie onder andere het belang van het formaliseren van de politieorganisatie, het afronden van het functieboek en...

2024D27231

Brieven regering

Stand van zaken uitwerking subsidieregeling versterking duurzaam verdienvermogen ACS en BES

Stand van zaken uitwerking subsidieregeling versterking duurzaam verdienvermogen ACS en BES. 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 73 Brief van de staatssecretaris van...

2024D26727

Brieven regering

Evaluatie olielek en aanlanding op Bonaire

Evaluatie olielek en aanlanding op Bonaire. de evaluatie van de aanspoeling en opruiming van olie op Bonaire. Dat gebeurt mede namens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Aanleiding Op 7 februari is dichtbij het land Trinidad en...

2024D26883

Brieven regering

Jaarrapportage 2023 wederopbouw Sint Maarten

Jaarrapportage 2023 wederopbouw Sint Maarten. 34773 Gevolgen van de orkaan Irma Nr. 30 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2024...

2024D26407

Brieven regering

Stand van zaken dossiers Koninkrijksrelaties, inclusief coördinerende rol BZK, WolBES/FinBES-conferentie, bestuursakkoord Bonaire en hoofdlijnenakkoord Aruba en instemming hoofdlijnenakkoord Ennia

Stand van zaken dossiers Koninkrijksrelaties, inclusief coördinerende rol BZK, WolBES/FinBES-conferentie, bestuursakkoord Bonaire en hoofdlijnenakkoord Aruba en instemming hoofdlijnenakkoord Ennia. de motie Bouchallikh en Wuite, betreffende het verzoek aan de regering om samen met Aruba, Curaçao en...

2024D23906

Brieven regering

Uitvoeringsrapportages landspakketten no.1 2024

Uitvoeringsrapportages landspakketten no.1 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 69 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2024D23101

Brieven regering

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. het advies om meer samen te werken en te zorgen voor kennisdeling tussen de openbare lichamen, gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Dit vraagstuk heeft zoals u weet volop...

2024D22459

Brieven regering

Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024

Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 Nr. 113 BRIEF...

2024D19332

Brieven regering

Eindrapport beleidsdoorlichting artikel 5 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties (schuldsanering/lopende inschrijving/leningen)

Eindrapport beleidsdoorlichting artikel 5 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties (schuldsanering/lopende inschrijving/leningen). . Via een klankbordgroep zijn de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het College financieel toezicht (Cft en CAft) betrokken geweest bij de uitvoering...

2024D19142

Brieven regering

Reactie op rappel van openstaande en deels voldane toezeggingen op het terrein van Koninkrijksrelaties

Reactie op rappel van openstaande en deels voldane toezeggingen op het terrein van Koninkrijksrelaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor...

2024D19202

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het LGO-Forum van de Europese Commissie

Reactie op verzoek commissie over het LGO-Forum van de Europese Commissie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3936 BRIEF VAN DE...

2024D18264

Brieven regering

Derde periodiek wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland

Derde periodiek wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS...

2024D17306

Brieven regering

Voorjaarsnota 2024 en onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland

Voorjaarsnota 2024 en onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 IV Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 (wijziging...

2024D15829

Brieven regering

Overzicht van de fondsen die zijn toegekend aan Caribisch Nederland, de stand van zaken van de openbare dienstverplichting voor luchtverkeer voor de bovenwindse eilanden en de inspectierapporten van de Inspectie voor de Gezondheid ten aanzien van het ‘Queen Beatrix Medical Center Sint Eustatius’

Overzicht van de fondsen die zijn toegekend aan Caribisch Nederland, de stand van zaken van de openbare dienstverplichting voor luchtverkeer voor de bovenwindse eilanden en de inspectierapporten van de Inspectie voor de Gezondheid ten aanzien van...

2024D13917