Brieven regering

Brieven regering

Voorstel voor de verlenging van de tijdelijke handelsliberalisering voor producten uit Moldavië

Voorstel voor de verlenging van de tijdelijke handelsliberalisering voor producten uit Moldavië. Op 31 januari jl. publiceerde de Europese Commissie (hierna: Commissie) een voorstel dat voorziet in de verlenging van de tijdelijke opschorting van importquota op...

2024D07712

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Witboek over uitgaande investeringen

Kabinetsappreciatie Witboek over uitgaande investeringen. Hierbij zenden wij u de kabinetsappreciatie over het witboek van de Europese Commissie (hierna: Commissie) over uitgaande investeringen. Conform de met uw Kamer overeengekomen procedure voor reacties op Witboeken, geldt een...

2024D07714

Brieven regering

Deelname van het kabinet aan de jaarvergadering van het World Economic Forum en de uitkomsten daarvan

Deelname van het kabinet aan de jaarvergadering van het World Economic Forum en de uitkomsten daarvan. Met deze brief komt het kabinet tegemoet aan het verzoek van het lid Van Meijeren om een terugkoppeling te geven...

2024D07708

Brieven regering

Kabinetsappreciatie witboek over exportcontrole

Kabinetsappreciatie witboek over exportcontrole. Hierbij zend ik u de kabinetsappreciatie over het witboek van de Europese Commissie (hierna: Commissie) over exportcontrole. Conform de met uw Kamer overeengekomen procedure voor reacties op witboeken, geldt een voorhangprocedure van...

2024D07703

Brieven regering

Beoordeling voorstel voor de tweede verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op Oekraïense producten

Beoordeling voorstel voor de tweede verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op Oekraïense producten. Op 31 januari jl. publiceerde de Europese Commissie (hierna: Commissie) een voorstel dat voorziet in de verlenging van de tijdelijke opschorting...

2024D07701

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van maatschappelijke organisaties over voorgenomen toetreding tot het verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein

Reactie op verzoek commissie over de brief van maatschappelijke organisaties over voorgenomen toetreding tot het verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein. Zoals verzocht door uw Kamer bied ik u hierbij een reactie aan op de brief...

2024D07094

Brieven regering

Tussentijdse evaluatie Invest International

Tussentijdse evaluatie Invest International. In 2021 is Invest International opgericht om ondersteuning te bieden aan op het buitenland gerichte activiteiten van Nederlandse ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en die...

2024D06397

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. De minister voor Buitenlandse...

2024D06203

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Planningsbrief 2024

Reactie op verzoek commissie over de Planningsbrief 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 Nr. 51 BRIEF VAN...

2024D05976

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over “Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid”

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over “Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid”. een mogelijk EU-Mercosur handelsakkoord verwijst het kabinet naar de eerdere brieven die...

2024D05632

Brieven regering

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25-29 februari 2024

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25-29 februari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2829 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN...

2024D05044

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024. verdere integratie van duurzaamheidsafspraken, waaronder afspraken ten aanzien 1 Bijlage bij Kamerstuk 21 501-02, nr. 2735 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 21 501-02, nr. 2823...

2024D03873

Brieven regering

Aanvullende appreciatie van de motie van het lid Ram c.s. over een pas op de plaats maken bij langjarige financiële verplichtingen voor ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII-19)

Aanvullende appreciatie van de motie van het lid Ram c.s. over een pas op de plaats maken bij langjarige financiële verplichtingen voor ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII-19). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVII Vaststelling van...

2024D03871

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 267 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D03518