Brief regering : Verstoringsactie van een Russische offensieve cybercampagne

Download

Indieners

  • Indiener
    J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    R.P. Brekelmans, minister van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-X-46 Motie van het lid Erkens over het vaker openbaar maken van cyberaanvallen en bijbehorende technische werkwijzen

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Defensie (36410-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30