Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over Voortgang aanpak van discriminatie (Kamerstuk 30950-365)

Indiener P.C. (Peter) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

24170-317 Motie van het lid De Kort c.s. over een onderzoek naar de mate van ondertekening en naleving van het Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

30950-330 Motie van de leden Van Baarle en Dekker-Abdulaziz over een publiekscampagne die de meldingsbereidheid van discriminatie en de vindbaarheid van de antidiscriminatievoorzieningen ten goede komt

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

30950-333 Motie van het lid Westerveld over met de VNG ervoor zorgen dat gemeenten de landelijke richtlijnen volgen en de Kamer daarover informeren voor de begrotingsbehandeling BZK

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

30950-290 Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoek naar een beleidstarget of streefcijfer voor antidiscriminatiebeleid

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-36 Motie van het lid Van Baarle c.s. over het verbeteren van de effectiviteitsmeting van maatregelen tegen discriminatie

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-35 Motie van de leden Van Baarle en Simons over het verbeteren van de verantwoording van uitgaven voor discriminatiebestrijding

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

30950-256 Motie van het lid Van Baarle over de meldingsbereidheid van discriminatie jaarlijks meten en uitsplitsen naar discriminatiegrond

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30950-270 Gewijzigde motie van de leden Van Baarle en Ceder over de meldingsbereidheid van discriminatie vaker periodiek meten en uitsplitsen naar discriminatiegrond (t.v.v. 30950-256)

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Discriminatie en racisme (CD d.d. 30/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD d.d. 24/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 26/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Voortgang aanpak van discriminatie (30950-365)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00