Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de negende voortgangsrapportage natuur in relatie tot natuurdoelanalyse en beleidsdoorlichting

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Klomp├ęzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00