Brief regering : Verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32043-619 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over onderzoeken welke belemmeringen jongeren ervaren om toe te treden tot pensioenfondsbesturen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36067-127 Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Den Haan over deelnemers onafhankelijk informeren over het invaren van hun pensioen en over de plaats waar zij terechtkunnen met klachten

Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Motie

36067-148 Motie van de leden Palland en Ceder over bij de monitoring de randvoorwaarden meenemen die zijn opgenomen in het pensioenakkoord

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet toekomst pensioenen (36067) (re- en dupliek))

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25