Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

30234-375 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s.over samen met roc’s bezien hoe het aantal opleidingsplaatsen voor zwemleraren kan worden uitgebreid of beter verdeeld (t.v.v. 30234-371)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

30234-372 Motie van de leden Mohandis en Van den Brink over onderzoek naar het verhogen van de leeftijdsgrens voor ondersteuning via het Jeugdsportfonds tot 21

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

30234-373 Motie van de leden Van den Brink en Rudmer Heerema over pas in 2026 bezien of een sportwet noodzakelijk is

Indiener G. van den Brink, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30234-360 Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. over een voorstel voor een landelijke sturing en coördinatie van verduurzaming van sportverenigingen en sportaccommodaties (t.v.v. 30234-348)

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30234-361 Gewijzigde motie van de leden Van der Laan en Van Nispen over de aanbevelingen uit het Sportraadadvies als vertrekpunt nemen bij de uitwerking van de sportwet (t.v.v. 30234-355)

Indiener J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid

Motie

30234-343 Motie van het lid Rudmer Heerema over uitvraag doen naar de behoeften van sportverenigingen met betrekking tot de buurtsportcoach

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

30234-351 Motie van de leden Leijten en Van Nispen over een plan om de verduurzaming van sportaccommodaties collectief te organiseren

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

30234-352 Motie van de leden Leijten en Van Nispen over onderzoeken hoe een sportnorm kan worden vastgesteld

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

30234-348 Motie van de leden Mohandis en Westerveld over een voorstel voor een landelijke sturing en coördinatie van verduurzaming van sportverenigingen en sportaccommodaties

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

30234-354 Motie van het lid Westerveld c.s. over een kwaliteitsplan waarin duidelijk wordt gemaakt hoe sportverenigingen tot een sociaal en pedagogisch veilig sportklimaat kunnen komen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

30234-345 Motie van het lid Rudmer Heerema over een voorstel voor het verlichten van de regeldruk voor amateursportorganisaties

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

30234-346 Motie van het lid Inge van Dijk over de inzet van vrijwillige burgermotorrijders bij wielerkoersen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

30234-353 Motie van de leden Leijten en Van Nispen over ervoor zorgen dat er in iedere gemeente minstens één speeltuin komt die toegankelijk is voor kinderen met een beperking

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

32793-662 Motie van de leden Rudmer Heerema en Van der Laan over pilots om de infrastructuur van sportverenigingen en scholen dichter bij elkaar te brengen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-171 Motie van het lid Inge van Dijk over onderzoeken of de zogenaamde kantineregeling nog van deze tijd is

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-162 Motie van de leden Van Nispen en Van der Laan over nogmaals uitspreken dat een Sportwet van belang is om rollen en verantwoordelijkheden van overheden en sportbranche uit te werken en vast te leggen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-169 Motie van de leden Mohandis en Van der Laan over zorgen dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur toereikend blijft om sportdeelname voor kinderen te faciliteren

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XVI-164 Motie van het lid Van Nispen c.s. over ervoor zorgen dat personen die aantoonbaar een sporthulpmiddel nodig hebben, dit in 2023 ontvangen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVI-144 Motie van het lid Rudmer Heerema over een investeringsfonds voor de infrastructuur voor grote sportaccommodaties

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

30234-269 Motie van de leden Van Nispen en Westerveld over een wettelijke verankering van buitenspelen en buitenspeelruimte als verantwoordelijkheid van de (lagere) overheid

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

30234-270 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een jaarlijkse voortgangsrapportage over de ontwikkelingen op het gebied van gehandicaptensport

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Sportbeleid (CD d.d. 29/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (voortzetting WGO 28 november 2022)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Tweeminutendebat Sportbeleid (CD 5/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Tweeminutendebat Sportbeleid (21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:25

Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00