Brief regering : Verslag Formele Telecomraad 5 december 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister van EZK en de staatssecretaris BZK om zo gauw het definitieve akkoord op de AI Act is gesloten, hierop een appreciatie te geven

Indiener L. Boeve , griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) 11 - 12 april 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00