Brief regering : Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-2035 Motie van de leden Brekelmans en Paternotte over de Russische verkiezingen in Oekraïense bezette gebieden niet erkennen en in krachtige termen veroordelen

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-2034 Motie van het lid Brekelmans c.s. over een voortrekkersrol nemen voor een plan om bevroren Russische tegoeden in te zetten als onderpand voor financiële steun aan Oekraïne

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2850 Motie van het lid Brekelmans c.s. over zich in de EU inzetten voor meer bewijsgaring voor de betrokkenheid van Belarus bij oorlogsmisdaden tegen Oekraïne

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2856 Motie van het lid Van Baarle c.s. over zich inspannen voor onafhankelijke waarnemers bij de controle op toegang van humanitaire hulpmiddelen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2852 Motie van het lid Boswijk c.s. over bezien hoe Nederland financieel of operationeel kan bijdragen aan de humanitaire corridor via de zee

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

36410-V-75 Motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36410-V-54 Motie van het lid Piri c.s. over ook in 2024 minstens 50 studiebeurzen beschikbaar stellen voor Belarussische studenten

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

36410-V-65 Motie van het lid Dobbe c.s. over de bevroren Russische tegoeden inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne en het onder druk zetten van Rusland om de agressie te staken

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36410-X-75 Gewijzigde motie van het lid Ergin c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheden van een humanitaire luchtbrug en een maritieme corridor (t.v.v. 36410-X-64)

Indiener D.A. Ergin, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2801 Motie van het lid Dobbe c.s. over hulpgoederen via luchtdroppingen of schepen aan de bevolking van Gaza leveren zolang dat over land niet kan

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2811 Motie van de leden Boswijk en Brekelmans over pleiten voor het toelaten van meer onafhankelijke waarnemers tot Gaza en de Westbank

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1984 Motie van het lid Paternotte c.s. over zich Europees inspannen voor een visumverbod voor kolonisten die geweld plegen en het verheerlijken

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2733 Motie van het lid Ceder over op basis van feiten beoordelen of de vlucht van de Armeense bevolking uit Nagorno-Karabach na de blokkade van en aanval op de enclave neerkomt op etnische zuivering

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1959 Motie van het lid Krul c.s. over de winsten van beschikbare middelen die bevroren zijn onder de elf sanctiepakketten waar juridisch mogelijk inzetten in de continuerende solidariteit met Oekraïne

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 29 en 30 juni 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 11/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 18/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Tweeminutendebat RBZ-raad (CD 12/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de staat van de oorlog in Europa

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

nieuw tijdstip!)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00