Brief regering : Herijking sturing funderend onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-VIII-73 Motie van het lid Soepboer over onderzoek naar een normeringspercentage onderwijsgeld in de lumpsum voor het primaire proces

Indiener A.J. Soepboer, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-87 Motie van het lid Van Meenen over één cao voor het funderend onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-70 Motie van het lid Beertema over onderzoeken hoe het primaat van de politiek hersteld kan worden en de voor- en nadelen van lumpsumfinanciering kritisch bezien

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15