Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36410-VIII-105 Gewijzigde motie van de leden Van der Velde en Wilders over onderzoeken wat nodig en mogelijk is om uitingen van de schutterijcultuur in Limburg en Brabant te behouden voor de toekomst (t.v.v. 36410-VIII-56)

Indiener M.K. van der Velde, Tweede Kamerlid

Motie

32820-506 Motie van de leden Van Strien en Werner over de aanstaande visie op volkscultuur vergezeld laten gaan van een voorstel hoe binnen de BIS de hartencultuur gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden en een volwaardige plek kan krijgen binnen het beleid van OCW

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-41 Nader gewijzigde motie van het lid Van Strien c.s. over uiterlijk juni 2023 met een brede visie op volkscultuur komen (t.v.v. 36200-VIII-40)

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS) (CD 29/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Cultuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00