Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-VIII-74 Motie van het lid Hertzberger c.s. over een plan met hogeronderwijsinstellingen om het aandeel Engelstalige opleidingen stevig terug te dringen

Indiener R.Y. Hertzberger, Tweede Kamerlid

Motie

31288-1010 Motie van het lid Kwint c.s. over een grotere verantwoordelijkheid voor instellingen in het huisvesten van internationale studenten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31288-857 Motie van het lid Van der Molen over de communicatie van hogeronderwijsinstellingen buiten onderwijstijd primair in het Nederlands

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (AO's d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:10

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Debat over de werving van internationale studenten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Toekomstverkenning vervolgonderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35