Brief regering : Reactie op verzoek commissie over verzending voortgangsbrief over passend onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36410-VIII-21 Motie van het lid Hagen over een aanpak voor het terugdringen van wachtlijsten in het speciaal onderwijs

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Onderwijs en Zorg (CD 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:40

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ambtelijke technische briefing over Passend onderwijs

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:00