Brief regering : Werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34352-287 Motie van het lid Léon de Jong over het inventariseren van belemmeringen voor werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, Tweede Kamerlid

Motie

34352-296 Motie van het lid Palland c.s. over een actieve voorlichtingscampagne om werkgevers te stimuleren meer mensen met een beperking in dienst te nemen

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

36245-10 Motie van het lid De Kort over een aanspreekpunt waar de mogelijkheden om visueel beperkten in dienst te nemen inzichtelijk worden gemaakt voor werkgevers

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XV-71 Motie van het lid Den Haan over verkennen of procedures eenvoudiger kunnen zodat mensen met een arbeidsbeperking sneller een baan kunnen krijgen bij mkb-bedrijven

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36200-XV) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Participatiewet (CD 14/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30