Brief regering : Voortgang klimaatbeleid landbouw en landgebruik

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1499 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over in beeld brengen wat de lekkage van emissies is voor de belangrijkste Nederlandse landbouwexportproducten (t.v.v. 21501-32-1488)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-50 Motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken wat nodig is om de ontwikkeling van fossielvrije landbouwmachines te ondersteunen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

33576-291 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een generieke methode ontwikkelen met koolstofcertificaten voor combinaties van gewassen en isolatie- en bouwmaterialen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1377 Motie van het lid Van der Plas over retailers stimuleren om een project voor carbon farming te starten

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1359)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15