Brief regering : Munitieproductie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Mede ondertekenaar
    C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36410-X-78 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over Personeel en Materieel

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Eindtekst

36410-X, eindtekst

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-X-37 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 23 (nota van wijziging d.d. 26 januari 2024)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Nota van wijziging

36410-X-23 Nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Lijst van vragen

36410-X Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Defensie - feitelijke vragen Stand van Defensie, begroting en materieelbegrotingsfonds Defensie

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Motie

21501-20-1978 Motie van de leden Tuinman en Van Campen over zo spoedig mogelijk samen met Europese partners orders plaatsen voor de gangbare munitiesoorten

Indiener G.P. Tuinman, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

36410-X-2 Memorie van toelichting

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-X-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-X-1 Voorstel van wet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Motie

27830-411 Motie van de leden Stoffer en Van Haga over stappen blijven zetten om te bevorderen dat de inzetvoorraad voor de eerste hoofdtaak het gewenste niveau bereikt

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

36124-20 Motie van het lid Dassen over in Europees verband gezamenlijk munitie inkopen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

35925-X-70 Motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa (CD 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Materieel (CD 28/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Debat over de Europese top van 14 en 15 december 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45