Brief regering : Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over initiatief nemen om landelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met top-upbeurzen (Kamerstuk 31288-977)

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-977 Motie van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over initiatief nemen om landelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met top-upbeurzen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35572-52 Motie van het lid Omtzigt over regelen dat alle promovendi recht kunnen krijgen op kinderopvangtoeslag

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35572-49 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap (CD 30/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Onderzoeks- en wetenschapsbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00