Brief regering : MKBA-werkwijzer ‘Kosten en baten van Justitie en Veiligheidsbeleid. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses’

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36410-VI, bijgewerkt t/m nr. 28 (Tweede NvW d.d. 26 januari 2024)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

36410-VI-28 Tweede nota van wijziging

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-VI-27 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

36410-VI-21 Nota van wijziging

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen

36410-VI Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

Indiener M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-VI-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-VI-1 Voorstel van wet

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Memorie van toelichting

36410-VI-2 Memorie van toelichting

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) 1TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:41

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00