Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek tot brief over de manier waarop de minister de Kamer zal informeren over eventuele onstane knelpunten na invoering van de Omgevingswet

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Motie

33118-205 Motie van het lid Minhas over het monitoren van de regeling publiekrechtelijk afdwingbare financiƫle bijdragen

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiƫle bijdragen (Kamerstuk 33 118, nr. 204)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00