Brief regering : Verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36104-6 Motie van het lid Strolenberg c.s. over het afwijzen van transnationale kieslijsten voor het Europees Parlement

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VI-61 Motie van het lid Van Nispen c.s. over slachtoffers beter bijstaan en verdragslanden aanspreken op naleving van het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (35925-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering (is verplaatst naar 21 december 2023)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30