Brief regering : Verslag van de informele Telecomraad van 23 en 24 oktober 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen