Brief regering : Voortgang maatwerkafspraken september 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

36410-XIII-84 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over Groningen

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Eindtekst

36410-XIII, eindtekst

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36410-XIII-14 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Nota van wijziging

36410-XIII-7 Nota van wijziging

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

36410-XIII, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 9 oktober 2023)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36435-XIII-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XIII)

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener D.S. Nava, griffier

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-XIII)

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

36410-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

36435-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36410-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-XIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36435-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek minister van EZK recente stand van zaken omtrent de maatwerkafspraken

Indiener D.S. Nava, griffier

Motie

29826-187 Motie van de leden Kröger en Thijssen over de maatwerkafspraken in lijn brengen met ETS-doelen

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XIV-95 Gewijzigde motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie (t.v.v. 36200-XIV-30)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Verduurzaming Industrie (CD 29/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Verduurzaming Industrie (geannuleerd)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00