Brief regering : Nederlandse steun aan Oekraïne

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Medeindiener
    K.H. Ollongren, minister van Defensie
  • Medeindiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36045-140 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over uitspreken Oekraïne blijvend te steunen

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1829 Motie van het lid Piri over structurele financiële steun aan Oekraïne

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

36045-100 Motie van de leden Thijssen en Van der Lee over financiële steun voor de wederopbouw van Oekraïne voor het overgrote deel uit additionele middelen financieren

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Herstel en wederopbouw Oekraïne (CD 7/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:55

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00