Brief regering : Verslag Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 juni 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1546 Motie van het lid Van der Plas c.s. over een krachtige uitspraak van de minister over hoe bij de natuurherstelwet betrokken Europarlementariƫrs worden benaderd door de lobby van de Europese Commissie

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

32627-59 Motie van het lid Grinwis c.s. over het vormen van een meerderheid tegen het voorstel van de Europese Commissie voor aanscherping van de regels voor bodemberoerende visserij

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32627-49 Motie van de leden Van der Plas en Grinwis over een krachtig nee tegen het Europese actieplan voor bescherming en herstel van mariene ecosystemen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Tuinbouw en Visserij (CD 9/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 30 mei (CD 24/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Informele Landbouw- en Visserijraad (17/18 juli)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30