Brief regering : Adviesrapport ‘Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving’

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31524-468 Motie van de leden Smals en Kuik over meer uniformiteit in het burgerschapsonderwijs

Indiener B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Motie

35336-16 Motie van de leden Van den Berge en Rog over het burgerschapsonderwijs in het mbo

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

31524-454 Motie van de leden Kuik en Smals over opstellen van een strategie 'kansopleidingen'

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017-2021 (31524-460)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00