Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29521-453 Motie van het lid Fritsma over zekerstellen dat geen cent van de door Nederland betaalde schadevergoedingen aan de gemeenschap van Hawija, terecht komt bij (oud) IS-ers

Indiener S.R. Fritsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Voortgang/evaluatie missies (CD 3/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Voortgang en evaluatie missies overleg (uitgesteld)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:30