Brief regering : AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur

Download

Indieners

  • Indiener
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur (Kamerstuk 26643-1014)

Indiener P.J. Valstar, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Bestuurlijke reactie AcICT-rapport Logius Infrastructuur

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00