Brief regering : Subsidiebeleidskader voor sectorale samenwerking

Download

Indieners

  • Indiener
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2549 Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over de Kamer informeren over de invulling van het subsidiekader Sectorale Samenwerking IMVO

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVII-33 Motie van het lid Amhaouch c.s. over de ondersteuning van de huidige IMVO-convenanten continueren

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

26485-340 Motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over een goed gerichte sectorale, sociale dialoog als criterium

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 20:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:44

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30