Brief regering : Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Stand van zaken activiteiten voor basisvaardigheden Taal en Rekenen

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

36200-VIII-98 Motie van de leden Peters en Pouw-Verweij over glasheldere doelen voor taal en rekenen formuleren, waarbij taal en rekenen stevig verankerd worden in andere vakken en leergebieden

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Rondetafelgesprek Bewezen effectieve methoden basisvaardigheden

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 13:30

Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45