Brief regering : Openstelling SDE++ 2023

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-377 Stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake Openstelling SDE++ 2023

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

29023-380 Motie van het lid Grinwis c.s. over één of twee jaar extra realisatietijd voor bestaande hernieuwbare-energieprojecten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

29826-163 Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over meervoudige warmtepompen als aparte categorie opnemen in de volgende SDE++-ronde

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

31239-349 Motie van de leden Van Raan en Wassenberg over het zorgen voor een meer natuurinclusieve SDE++

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31239-350 Motie van het lid Bontenbal c.s. over het niet langer uitgaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terrawattuur in 2030

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie

31239-356 Motie van de leden Grinwis en Erkens over onderzoeken op welke wijze inprijzing van systeemkosten in de SDE++-systematiek het beste een plaats kan krijgen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIII-38 Motie van het lid Sienot over alle beschikbare SDE-middelen uitgeven aan de doelen van de SDE++

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat SDE ++ (CD d.d. 24/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat verduurzaming industrie (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:35

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Openstelling SDE++ 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Klimaat & energie (algemeen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30