Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36288-7 Verslag

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

36288 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36288-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36288-3 Memorie van toelichting

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koninklijke boodschap

36288-1 Koninklijke boodschap

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

36288-2 Voorstel van wet

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:55

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15