Brief regering : Inzet op arbeidsmarktkrapte in de klimaat- en digitale transitie: Het Actieplan Groene en Digitale Banen

Download

Indieners

 • Indiener
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Medeindiener
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Medeindiener
  R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
 • Medeindiener
  C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
 • Medeindiener
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Medeindiener
  A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29544-1207 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 mei 2023, over Actieplan Groene en Digitale Banen

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

36200-47 Motie van het lid Dassen over een plan om het STAP-budget gericht in te zetten voor maatschappelijk cruciale sectoren zoals techniek en ICT

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

33009-112 Motie van de leden Van der Graaf en Amhaouch over onderzoek naar een landelijke stimuleringsregeling voor het wegnemen van financiƫle belemmeringen bij hybride docentschap

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XVII-35 Motie van het lid Amhaouch c.s. over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIII-38 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Tweeminutendebat Innovatie (CD 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Actieplan Groene en Digitale Banen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09