Brief regering : Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

Download

Indieners

  • Indiener
    A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstuk 31066-1165)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek om toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief regering

31066-1166 Reactie op verzoek commissie op het bericht van de stichting Herstel Ongekend Onrecht m.b.t. voortgangsrapportage over kinderopvangtoeslag

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Motie

31066-1148 Motie van het lid Azarkan c.s. over alles op alles zetten om de afhandeling van bezwaarschriften weer binnen de wettelijke termijn te laten plaatsvinden

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-1153 Gewijzigde van het lid motie Azarkan c.s. over het uiterlijk in april 2023 optuigen van een regeling voor de groep ex-partners (t.v.v. 31066-1150)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1152 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het onderzoeken van mogelijkheden om voor de dossiers relevante informatie te kunnen uitwisselen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1151 Motie van het lid Kat c.s. over het ontwikkelen van een schuldhulpverleningsaanbod voor de jongeren en jongvolwassenen van de kindregeling

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1149 Motie van het lid Azarkan c.s. over het opnemen van een planning met concreet tijdpad in de voortgangsrapportages

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36151-26 Gewijzigde motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het inzetten van gedupeerde ouders die het herstelproces doorlopen hebben om gemeenten te ondersteunen (t.v.v. 36151-17)

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1071 Motie van het lid Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-1055 Nader gewijzigde motie van het lid Azarkan c.s. over bezien hoe het proces van integrale beoordeling substantieel kan worden versneld (t.v.v. 31066-1054)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1035 Motie van de leden Kat en Van Raan over het monitoren van de effecten op huishoudens van de kwijtschelding van schulden

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066, nr. 1026)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:58