Brief regering : Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport (Kamerstuk 22112-3861)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

21501-32-1605 Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1309 Motie van het lid Vestering over een plan voor een einde aan de import van kalfjes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1526 Motie van het lid Vestering over in Europa actief pleiten voor het overnemen van de uitkomsten van de EFSA-onderzoeken over de maximale temperatuur voor diertransporten

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1507 Motie van de leden Wassenberg en Vestering over zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-66 Motie van het lid Vestering over het verhogen van de minimale transportleeftijd voor kalfjes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35830-XIV-10 Motie van het lid Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari (CD 25/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (resterende vragen) (Kamerstuk 21501-32-1518)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Fiche over Verordening betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer (COM(2023)770)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00